Thủ tục đăng ký chữ ký số

Quý khách vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Giấy phép Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập
  2. Giấy CMT/Hộ chiếu/CCCD của người đại diện pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị
  3. Giấy đăng ký Mã số thuế (nếu có)
  4. Giấy uỷ quyền (nếu người ký hợp đồng không phải người đại diện/thủ trưởng đơn vị)
  5. CMT/Hộ chiếu/CCCD của người được uỷ quyền