Chữ ký số

1. Bảng giá chữ ký số Viettel-CA cấp mới

Gói cước Chữ Ký số 1 Năm 2 Năm 3 năm
Giá niêm yết( Xuất VAT) 1.826.000 2.741.000 3.109.000
Giá khuyến mãi(Thực thu) 1.499.000 2.199.000 2.499.000
  • Bảng giá đã bao gồm VAT và thiết bị kê khai USB Token
  • Khách hàng không phải thanh toán thêm thêm bất cứ khoản phí nào trong suốt quá trình sử dụng

YÊU CẦU TƯ VẤN

2. Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel

Gói cước Chữ Ký số 1 Năm 2 Năm 3 năm
Giá niêm yết( Xuất VAT) 1.276.000 2.191.000 2.909.000
Giá khuyến mãi(Thực thu) 999.000 1.599.000 2.199.000
  • Giá gia hạn đã bao gồm VAT
  • Cộng bù toàn bộ thời hạn cũ của khách hàng (nếu có)