Chữ ký số máy chủ Server – HSM Ký Phát hành Hoá Đơn Điện Tử tự động

Gói cước 1 Năm 2 Năm 3 năm
Server-CA cấp mới/gia hạn 4.900.000 9.250.000 13.200.000
 HSM Ký Phát hành Hoá Đơn Điện Tử tự  động  880.000 1.650.000 2.310.000
  • Bảng giá đã bao gồm VAT
  • Giá chữ ký số server chưa bao gồm thiết bị lưu trữ chứng thư HSM – Quý khách có nhu cầu tự trang bị HSM
  • Chữ ký số HSM chỉ dùng để ký hoá đơn điện tử Viettel, không phải trang bị thêm thiết bị lưu chứng thư

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/storage/framework/sessions/8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/storage/framework/sessions/8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/storage/framework/sessions/8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ofSbPIyoS6RhmoBcmOXOClAS3ggx5i3RX8zj1mIh";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://dichvuviettel.com.vn/chu-ky-so-may-chu-server-hsm-ky-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-tu-dong.html";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/storage/framework/sessions/8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ofSbPIyoS6RhmoBcmOXOClAS3ggx5i3RX8zj1mIh";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://dichvuviettel.com.vn/chu-ky-so-may-chu-server-hsm-ky-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-tu-dong.html";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/w3s/dichvuviettel.com.vn/storage/framework/sessions/8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ofSbPIyoS6RhmoBcmOXOClAS3ggx5i3RX8zj1mIh";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://dichvuviettel.com.vn/chu-ky-so-may-chu-server-hsm-ky-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-tu-dong.html";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('8BiJGtBkjtumcaXuizN4zsylHjkP5FD5eV3GLwJS', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ofSbPIyoS6RhmoBcmOXOClAS3ggx5i3RX8zj1mIh";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:98:"http://dichvuviettel.com.vn/chu-ky-so-may-chu-server-hsm-ky-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-tu-dong.html";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 128)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 58)