Chữ ký số máy chủ Server – HSM Ký Phát hành Hoá Đơn Điện Tử tự động

Gói cước 1 Năm 2 Năm 3 năm
Server-CA cấp mới/gia hạn 4.900.000 9.250.000 13.200.000
 HSM Ký Phát hành Hoá Đơn Điện Tử tự  động  880.000 1.650.000 2.310.000
  • Bảng giá đã bao gồm VAT
  • Giá chữ ký số server chưa bao gồm thiết bị lưu trữ chứng thư HSM – Quý khách có nhu cầu tự trang bị HSM
  • Chữ ký số HSM chỉ dùng để ký hoá đơn điện tử Viettel, không phải trang bị thêm thiết bị lưu chứng thư