Chữ ký số cá nhân – Chữ ký số Kho bạc

Gói cước 1 Năm 2 Năm 3 năm
Giá cấp mới 1.045.000 1.391.500 1.573.000
Giá gia hạn 495.000 841.500 1.188.000
  • CAM KẾT: Đăng ký và Hướng dẫn sử dụng thành công 100% cho Khách hàng KBNN
  • Bảng giá đã bao gồm VAT và thiết bị chữ ký số
  • Gia hạn trên thiết bị cũ của Khách hàng đối với gói gia hạn